summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/uc_str912/prj_test_lcd/src/lcd.c
blob: 9eae1c1e7d74e1f7b31d08a083bb9972b0535c4d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
/******************************************************************************
 *               www.propox.com
 * MMstr912 - Minimoduł Ethernetowy z procesorem ARM9 STR912.
 *       Ethernet minimodule with ARM9 STR912 microcontroller.
 *
 * LCD Test - wyswietla tekst 'www.propox.com' na LCD
 *       put text 'www.propox.com' on LCD
 *
 * P8.0, P8.1, P8.2, P8.3 - D4, D5, D6, D7
 * P8.4, P8.5 - RS, E
 
 * Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* Pliki nagłówkowe ----------------------------------------------------------*/
/* Library includes. */
#include "91x_lib.h"
#include "91x_gpio.h"
#include "91x_map.h"
#include "91x_scu.h"
#include "char_code.h"
#include "lcd_lib_91x.h"

//#include <targets/STR912FW44.h> rem BLa

/* Hardware Configuration */
/* Konfiguracja sprzetu */
void HardwareConf(void)
{
 //Main clock as exesternal oscillator 25MHz
 //Główny zegar to kwarc 25MHz
 SCU_MCLKSourceConfig(SCU_MCLK_OSC);
 //Disable reset for GPIO8
 //wylaczenie resetu na GPIO8
 SCU_APBPeriphReset(__GPIO8, DISABLE);
 //Enable clock for GPIO8
 //Włączenie zegara na GPIO8
 SCU_APBPeriphClockConfig(__GPIO8, ENABLE);
}


/* Ports Configuration */
/* Konfiguracja protow */
void LCD_DataLinesConfig()
{
 /* Private typedef */
 /* Deklaracja struktury */
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

  /* Configure D7~D4 data lines in Output Push-Pull mode */
  /* Konfiguracja lini portu 8 jako wyjsc D7-D4 w trybie push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Alternate = GPIO_OutputAlt1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Direction = GPIO_PinOutput;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Type = GPIO_Type_PushPull;
  GPIO_Init(GPIO8, &GPIO_InitStructure);
  
}


int main()
{
u8 web[] = "www.propox.com";
u8 title[] = "MMstr912";

//Hardware Configuration
//Konfiguracja sprzetu
HardwareConf();
//Ports Configuration
//Konfiguracja portow 
LCD_DataLinesConfig();

LCDinit();
LCDcursorOFF();
LCDGotoXY(0,0);
LCDstring(web,14);
delay(250000);
LCDGotoXY(3,1);
LCDstring(title,8);

while(1)
{
 delay(500000);
 LCDshiftLeft(1);
 delay(100000);
 LCDshiftLeft(1);

 delay(500000);
 LCDshiftRight(1);
 delay(100000);
 LCDshiftRight(1);
}

return 0;
}
OpenPOWER on IntegriCloud